Ιστορικό
Kατηγορίες
  • Χωρίς κατηγορία
CONTACT INFORMATION
River Street, Blue Building
5690-970 New York City
+1 234 567 890
9-13 & 14-19
LATEST TWEETS

Could not authenticate you.
INSTAGRAM FEED
Instagram connection not available.
logo
logo
  • ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ – HORTELESCOPE

DELL ASTRO SERVER

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η καρδιά του τηλεσκοπικού ρομποτικού συστήματος αποτελείται από την Κεντρική Μονάδα Ελέγχου της DELL Server Systems. Όλος ο εξοπλισμός συνδέεται και ελέγχεται αποκλειστικά από την κεντρική υπολογιστική μονάδα επιτρέποντας την αυτοματοποίηση και ρομποτική λειτουργία του HORTelescope.

Στον Server συνδέονται τα τηλεσκόπια, οι κάμερες, ο Mini Wifi Υπολογιστής, η αυτόματη οδήγηση και εστίαση, τα τροφοδοτικά καθώς και εκτελούνται οι έλεγχοι καλής λειτουργίας του HORTelescope και η συλλογή όλων των Frames που συλλέγονται από τα βάθυ του Σύμπαντος.

 

 

— BACK
DELL ASTRO SERVER - ROBOTIC TELESCOPE